Wat doet een beheerder?

Het beheer bestaat uit financieel, administratief en technisch management, hier kort uitgelegd:

Financieel management:
Huurpenningen worden vooraf voor de aankomende maand betaald en op uw rekening bijgeschreven voor of op de 1e
van de betreffende maand. 

Wat doen wij:
-Maandelijks versturen van een betalingsoverzicht naar huurder (vaak nodig bij verhuur aan bedrijven/expats)
-Incasseren en administreren huurpenningen, dit evt. via automatische incasso of SEPA machtiging
-Bewaken en signaleren huurachterstanden, uitvoer debiteurenbeheer: 3 herinneringen, aanmaning, bellen en sms.

Administratief management:

Correcte uitvoer van de administratieve verhuur-verplichtingen zoals huuraanpassingen, servicekosten en opzeggingen.
Wij fungeren als intermediair tussen verhuurder en huurder. Daarom is direct contact met huurder voor u niet vereist.

Wat doen wij:
-Verstrekken van een jaarlijks financieel huurinkomsten-overzicht
-Duidelijke verzamelafrekening voor beleggers met meer dan 2 huurobjecten
-Jaarlijkse huurverhogingen administreren en uitvoeren
-Huurcontract wijzigingen coördineren (zoals verlengingen of nieuwe samenstelling bewoners)
-Huuropzeggingen coördineren
-Goedhuurdersverklaringen afgeven op verzoek van huurder
-Borgverrekening opstellen bij eindoplevering

Technisch management:
Coördinatie van klein onderhoud, 24/7 bereikbaar bij noodsituaties, vrijblijvende en scherp geprijsde offertes van voor ons bekende/vertrouwde partijen.

Wat doen wij:
-24/7 bereikbaarheid voor technische klachten en storingen via onze website en doorschakeling naar noodnummer
buiten kantooruren.
-Gebruik van groot netwerk van klusbedrijven, loodgieters, witgoed specialisten etc. (o.b.v. ervaring sinds 2001)
-Opmaak van vrijblijvende offertes via eigen netwerk
-Coördinatie en opvolging goedkeuringen offerte
-Aanwezig zijn bij de woning voor de uitvoering van een klus
-Controle en begeleiding op juiste uitvoering van een klus
-Advisering op leverancierscontracten zoals CV, schoonmaak, etc.

Kosten van het beheer:
Eigenaar is voor het uitvoeren van het beheer van de woning aan Covers Housing een beheerloon verschuldigd welke bestaat uit een vast percentage over de maandhuur. Beheerloon wordt achteraf per maand of kwartaal gefactureerd en verrekend met de huurbetalingen.
No cure, no pay. Beheerkosten zijn er alleen wanneer een woning is verhuurd.